-A A +A
Вторник 13 Ноември 2018

Покана за участие в среща от УНИЦЕФ

На 31 март 2009 г. от 09:15 ч., в зала “Александър” на Хотел Радисън, гр. София, ще се проведе среща на партньорите на УНИЦЕФ. Г-жа Диана Димова, изпълнителен директор на Сдружение „Самаряни” получи покана за участие в срещата. Двете организации са в партньорски отношения във връзка с реализирането на проект „Създаване на областен център по приемна грижа в гр. Стара Загора”. Предмет на обсъждане ще бъдат заложените цели, резултати и дейности за 2009 г., както и кратко представяне на Програмата за сътрудничество на УНИЦЕФ с българското правителство за периода 2010-2012 г. Срещата ще бъде открита от г-жа Ширин Местан, председател на Държавната агенция за закрила на детето и г-н Октавиан Бивол, председател на УНИЦЕФ.