-A A +A
Вторник 13 Ноември 2018

Подкрепете социалното предприемачество в България!

Подкрепете социалното предприемачество в България!

Сдружение за подкрепа на лица с умствени затруднения (ASPMD), гр. Варна, с подкрепата на проект ISEDE-NET "Иновативна мрежа за развитие на социални предприятия" работи за развитието на социалното предприемачество в България.

Подписвайки създадената от тях петиция, всеки от нас има възможност да даде своя глас в подкрепа на социалната икономика в България.

Сдружението е подкрепено от голяма част от НПО сектора в България, те настояват за приемане на специализиран закон, уреждащ статута на социалните предприятия, а също така и стратегия и план за действие, който да гарантира по-добра устойчивост в развитието на социалния бизнес.

„Времето, в което живеем е нов старт в развитието на българското общество“ – споделят инициаторите на въпросната промяна. Те настояват при дискутиране на стратегически инициативи, значими социални проекти в подкрепа на социалните предприятия, кампании за постигане на напредък и развитие на социалната икономика, като възможност за социално включване и интегриране на уязвимите слоеве от населението, да участват активно при вземане на решения.