-A A +A
Четвъртък 24 Януари 2019

Пикник на приемните семейства от Стара Загора

Пикник на приемните семейства от Стара Загора

По случай 1 юни - Денят на детето, приемните родители от община Стара Загора организираха пикник. Той се проведе на 3 юни в местност в близост до град Стара Загора. На пикника присъстваха над 40 души. Освен приемните родители, техните рождени деца и приемните деца на събирането бяха поканени и взеха участие социални работници от екипа по приемна грижа в Стара Загора.

Този пикник е първото подобно мероприятие, организирано от приемните семейства, което имаше за цел да даде възможност на приемните родители да се опознаят и да общуват неформално. Събирането даде пространство и на приемните деца да играят заедно.

Мероприятието ще се запомни и с вкусната храна и доброто настроение. Още преди края на самия пикник приемните родители започнаха да правят планове за следващото подобно събиране, на което имат амбиция да присъстват още повече приемни семейства.

По време на събитието бе презентирана и предстоящото редовно годишно Общо събрание на Сдружение „Национална асоциация за приемна грижа“*, което трябва да се проведе на 16-ти юни (събота) в град Стара Загора в сградата на Комплекса за социални услуги за деца и семейства в града.

*Националната асоциация за приемна грижа е българска неправителствена организация, която е създадена от приемни родители от страната и в нея членуват повече от 140 приемни родители от цялата страна.