-A A +A
Сряда 16 Януари 2019

УНИЦЕФ - България

УНИЦЕФ - България

Кои са УНИЦЕФ?

УНИЦЕФ е Детският фонд на Организацията на Обединените Нации. От 1946 година насам, УНИЦЕФ е водеща организация, работеща в полза на децата, представена в над 150 страни. Организацията подпомага както правителствени, така и неправителствените си партньори за повишаване на общественото внимание към децата, както и за полагането на система за контрол и защита на техните права. УНИЦЕФ България откри офиса си през 2005 г. В дейността си се застъпва за закрила на правата на децата, за посрещането на техните основни потребности и разширяване на техните възможности, за да постигнат своя пълен потенциал. Един от най-тежките проблеми, с който се сблъсква в практиката си е работата с деца настанени в институции лишени от родителски грижи.
Програмите на УНИЦЕФ България са свързани с деинституционализацията, с превенцията на насилието над деца и с превенция отпадането на децата от училище. Мисията на УНИЦЕФ България е да се застъпва за правата на децата. За целта организира различни кампании. УНИЦЕФ се финансира изцяло от доброволни дарения на отделни лица, фирми, фондации и правителства.

Повече за тях можете да откриете на www.unicef.bg

За повече информация: Цветелина Бонова, Комуникации и връзки с обществеността, УНИЦЕФ - България, тел.: 02-96-96-207, 0882-42-44-43, e-mail: [email protected]