-A A +A
Събота 20 Октомври 2018

Още едно приемно семейство в София!

Още едно приемно семейство в София!

Още едно приемно семейство на Областен център по приемна грижа – гр. София е одобрено!

В редовно заседание на Комисия за детето към Столична община,проведено на 01.11.2010г., бяха представени и разгледани кандидатури на семейства, заявили желанието си да бъдат приемни родители.

Областният център по приемна грижа – гр. София се включи в заседанието, представяйки свой кандидат, заявил желанието си да упражнява доброволна приемна грижа. Кандидатурата на бъдещото приемно семейство, подкрепена и от социален работник от Областния център по приемна грижа, се утвърди с пълно мнозинство!