-A A +A
Неделя 21 Октомври 2018

Още едно дете ще заживее в приемно семейство

В следствие на съвместната работа на социалните работници от Областния център по приемна грижа, от Отдела „Закрила на детето” и от Дом „Незабравка” още едно дете ще напусне дома за деца лишени от родителска грижа и ще бъде настанено в приемно семейство.
Малкото момиченце ще заживее с новото си семейство в началото на следващата седмица. В момента се провеждат опознавателни срещи между детето и приемното семейство, на които присъстват и социален работник от ОЦПГ и персонал от Дома. Срещите се провеждат всеки ден в стая в институцията или в дома на приемните родители.
Те са семейство, което живее в село от община Стара Загора и са преминали през целия процес на утвърждаване на кандидати за приемно семейство.