-A A +A
Сряда 21 Ноември 2018

Още едно дете изведено от институция

Още едно дете изведено от институция

През април едно дете посрещна Великден в приемно семейство. Малкото момиченце беше изведено от ДМСГД – Стара Загора и беше настанено в младо семейство от областта. 
Предстои още две деца да бъдат настанени в приемни семейства. Проведени са необходимите разговори между социалните работници от Отдел „Закрила на детето”, Областния център по приемна грижа и социалните работници от институциите, в които живеят децата. На тези разговори са планирани срещите за опознаване между децата и приемните родители.