-A A +A
Вторник 11 Декември 2018

Още едно детенце беше изведено от институция

Още едно детенце беше изведено от институция

В един от скорошните августовски понеделници (08.08.2011г.), детенце от институция получи прекрасната възможност да има свое си семейство. То беше настанено в професионално приемно семейство, където ще има възможността да бъде обичано и обгрижвано с много внимание.

Областният център по приемна грижа (ОЦПГ) – София област беше ангажиран по проучването и обучението на приемното семейство и взе активно участие в процеса по опознаване и напасване между детето и семейството, оказвайки подкрепа на приемните родители.

Екипът от ОЦПГ - София област изизказва огромна благодарност към специалистите от ДМСГД – Ветрен, Д”СП” – Сливница,  Д”СП” – Септември и Д”СП”- Пирдоп и приемното семейство за проявения професионализъм и добро сътрудничество, което направиха възможно работата по случая да приключи по най-добрия за детето начин и в съответствие със защита на неговите интереси.