-A A +A
Събота 17 Ноември 2018

Откриване на Мобилен център по приемна грижа в Стара Загора

Откриване на Мобилен център по приемна грижа в Стара Загора

На 5 август 2009 г. от 10.30 в парк „Пети октомври”, гр. Стара Загора, ще бъде открит Мобилен информационен център по приемна грижа. Инициативата се реализира със съдействието на Община Стара Загора. Социални работници от Областния център по приемна грижа от 10.30 до 13.00 часа ще бъдат в парка и ще информират гражданите за социалната услуга „приемна грижа”.
През това време социални работници и доброволци към Сдружение „Самаряни” ще раздават информационни материали и книжки с детски истории. За малките ще има обособен детски кът, където ще могат да рисуват, апликират и моделират с пластелин, докато социалните работници разговарят с родителите им.
От 5 август до края на летния сезон Мобилният център ще бъде позициониран на различни места в града, с цел достигане на информацията до по-широк кръг от хора. Очакванията и целите на Сдружение “Самаряни” относно откриването на информационни центрове по приемна грижа през летния сезон са свързани с дългосрочно поставените задачи – да се намерят повече семейства за децата от старозагорските домове за деца, лишени от родителска грижа.
За проекта “Приеми ме! “ Успешното развитие на услугата приемна грижа като алтернатива на институциите за деца се разглежда като ключов момент от реформата на системата за грижи за децата. Приемната грижа позволява на децата, лишени от родителска грижа, да растат в семейна среда. Целта е да получат максимално добра грижа и възможност за развитие. Приемната грижа е социална услуга, която дава реална възможност за намаляване броя на децата, настанени в институции.
Сдружение “Самаряни” в партньорство с УНИЦЕФ и АРК -България, работят по създаването на областен модел за развитието на услугата “приемна грижа”. Основна част от работата е застъпническата кампания за повишаване чувствителността и информираността на обществото относно тази социална услуга, както и за усъвършенстване на нормативната уредба и нейното прилагане.