-A A +A
Понеделник 19 Ноември 2018

Опознавателни срещи

От 5 март 2009 година социални работници от Областния център по приемна грижа и от Отдела закрила на детето започнаха подготовка за настаняването на четири годишно дете от институция в одобрено приемно семейство.
Плановете предвиждат до края на месец март детето да бъде настанено новия си дом.
Като част от подготовката за новия живот на детето социалните работници са предвидили заедно с приемния родител и детето да посетят сладкарница, в която има детски кът. На по-късен етап се планира детето да бъде заведено да види и жилището на приемния родител. На срещите си с детето родителят ще носи малки подаръчета и лакомства, а след като минат няколко срещи и те се опознаят по-добре на бъдещото приемно дете ще бъдат закупени детско легълце, дрешки и играчки.
Така според предварителните планове на социалните работници от ОЦПГ и ОЗД до края на март още едно дете от дом за деца лишени от родителска грижа ще намери приемен родител, който да го обича и да се грижи за него.