-A A +A
Неделя 20 Януари 2019

Обществена дискусия за приемната грижа

Приемната грижа поставя в центъра детето и неговия интерес
6 април 2009 г. Стара Загора. Днес се проведе дискусия на тема “Нека заедно разкажем за приемната грижа в Стара Загора” по проект на сдружение Самаряни, УНИЦЕФ и АРК България. Срещата беше открита от г-жа Мария Нейкова, областен управител и посланик на добра воля на кампанията за приемна грижа “Приеми ме!”.
Г-н Октавиан Бивол, Представител на УНИЦЕФ за България обърна внимание на разликата за едно дете да живее в институция и в семейство. Как то се променя всеки един ден, как намира любов и грижа в новото си семейство, как среща приятели в училището, в детската градина, как има собствени играчки, как споделя с родителите си всяка вечер какво е станало през деня. “Всички тези малки неща от ежедневието, повярвайте ми, правят голямата разлика между това да живееш в институция и в семейство и означават много за детето и за неговото развитие” .
Иван Димитров, ръководител на Областния център за приемна грижа отчете и резултатите на проекта на УНИЦЕФ, Самаряни и АРК Българя в партньорство с местните власти: 19 утвърдени приемни родители, 13 настанени деца, 3 деца са в опознавателен период със семействата и 2 нови семейства кандидатстват. Всички настанявания на деца в приемните семейства са успешни и устойчиви, което говори за качеството на услугата и необходимостта от постоянна подкрепа към семействата.
Приемни родители споделиха личните си истории и разликата, която виждат в децата всеки ден. Приемният баща Светлозар сподели, че в града има уникален момент и шанс да се получава подкрепата от екипа на Областния център. Той отбеляза ролята на медиите в разясняването на разликата между приемна грижа и осиновяване. “Нашите деца не са осиновени. Те знаят, че имат друго семейство, контактуват с него и това е много важно за тях. Тези контакти им дават усещане за стабилност и подкрепа. Те се чувстват пълноценни”. Екипът по приемна грижа даде пример за важността на връзката между приемното и биологичното семейство в името на интереса на детето. Конкретен пример беше даден за пет годишно момиченце, настанено в приемно семейство, което е било кръстено и двете семейства са присъствали. Приемна майка на две братчета сподели, че най-голямото удоволствието за нея ще бъде, когато биологичните родителите наистина са готови да приемат детето си обратно.
За проекта “Приеми ме! “
Успешното развитие на услугата приемна грижа като алтернатива на институциите за деца се разглежда като ключов момент от реформата на системата за грижи за децата. Приемната грижа позволява на децата, лишени от родителска грижа, да растат в семейна среда. Целта е да получат максимално добра грижа и възможност за развитие. Приемната грижа е социална услуга, която дава реална възможност за намаляване броя на децата, настанени в институции.