-A A +A
Четвъртък 24 Януари 2019

Обучителен курс за кандидат-осиновители в Перник

На 10.11.2010 г. в Областния център по приемна грижа в гр. Перник стартира обучителен курс за кандидат-осиновители. Бъдещите осиновители ще се подготвят за родителство, ще усвояват позитивни възпитателни умения и знания. Обучението се провежда от социални работници в ОЦПГ – Перник.