-A A +A
Четвъртък 15 Ноември 2018

обучение приемна грижа

През следващата седмица (23-26 февруари) продължава обучението по приемна грижа. То се провежда в Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Стара Загора на адрес улица "Христо Ботев" 205.
Участие в него вземат социални работници и психолози от домове за деца без родителска грижа, от Отдела закрила на детето и от Центъра за обществена подкрепа в Стара Загора.
Обучители са Радостина Георгиева и Жасмина Петрова - социални работници от Областен център по приемна грижа и Кристиян Келбърг външен консултант и специалист по приемна грижа към АРК България.
Обучението започна на 18 февруари и е абсолютно същото, като това през което минават кандидатите за приемни родители. То се състои от десет модула, обхващищи най-важните неща, които трябва да знае всеки приемен родител или социален работник за приемната грижа, за децата от институции, за привързаността и за възпитанието.
Тренингът включва интерактивни подходи - ролеви игри, дискусии, казуси по реални случаи, работа в група, прожекции на филми със социална насоченост.