-A A +A
Събота 20 Октомври 2018

Обучение по приемна грижа

Днес от 13 часа социалните работници от Областния център по приемна грижа ще преминат през поредното си обучение. Темата на тренинга е „Извеждане на деца от приемно семейство.” В обучението освен от екипа по приемна грижа ще се включат и социални работници от Отдел „Закрила на детето” в град Стара Загора.