-A A +A
Сряда 16 Януари 2019

Обучение на студенти

Днес - 09 април от 10 до 14 часа социални работници от Областния център по приемна грижа изнесоха обучение по приемна грижа на студенти трети курс в специалност “Социална педагогика”. Студентите учат в Тракийския университет и обучението беше част от тяхната практика. То включваше разясняването на понятия и теории, включени в основата на приемната грижа. Беше прожектиран филмът „Деца лишени от любов”, беше дискутирана теорията за привързаността на Боулби и на края участниците бяха поставени в игрова ситуация подобна на тази, през която минават кандидатите за приемни родители по време на своето обучение.
Според общото изразено мнение на участниците трите часа посветени на приемната грижа са били много полезни и са им помогнали да научат повече за социалната работа и грижата за децата.