-A A +A
Сряда 16 Януари 2019

Обучение на персонала на Малките групове домове

На 13 май 2009 година социални работници от Областния център по приемна грижа ще проведат обучение по приемна грижа на персонала на Малките групови домове (МГД). Обучението ще бъде целодневно и в него ще се включат 15 души от тази алтернативна услуга в полза на децата лишени от родителска грижа. В момента в града има пет такива групови дома, където живеят деца изоставени от родителите си.
Обучителите от екипа по приемна грижа ще бъдат трима и тяхната цел в това обучение ще бъде да запознаят своите колеги от МГД-та със същността на приемната грижа и процеса, през който преминават кандидатите за приемни родители, докато бъдат утвърдени за такива и при тях бъде настанено приемно дете.
Обучението използва интерактивен подход и включва ролеви игри, дискусии, прожектиране на филми и презентации.