-A A +A
Петък 19 Октомври 2018

Обучение на кандидати за приемни родители в София

На 11.11.2010г. в Областния център по приемна грижа – град София стартира
обучение на кандидати за приемни родители.

Три семейства ще участват в обучителните модули. По време на обучението, кандидат приемните родители ще имат възможността посредством участието си в ролеви игри, решаване на казуси и дискусии да се подготвят за едно по-добро посрещане и обгрижване на децата.