-A A +A
Неделя 22 Юли 2018

Обучение Книга по житейската история на детето

На 11 март от 9 до 12 часа продължава обучението на екипа по приемна грижа към Областния център по приемна грижа на тема: "Книга по житейската история на детето". Обучител отново ще е Кристиян Келбърг.
Този път освен екипа на ОЦПГ участие ще вземат и социални работници от Отдел закрила на детето в Стара Загора.
Целта на това допълнително обучение е да се довърши изготвената от ОЦПГ книга и да се уеднаквят разбиранията за работата с нея на социалните работници от Областния център и ОЗД.
Книгата по житейската история на детето е похват в директната работа, който се използва за възстановяване и съхраняване на идентичността на детето и за преудоляване на дефицитите му свързани с миналото му. Тя е един често използван инструмент за работа с деца от социалните работници по света.