-A A +A
Неделя 21 Октомври 2018

обучение

На 20 февруари от 9 часа в офиса на Областния център по приемна грижа ще се проведе обучение на тема "Книга по житейската история на детето". Обучител ще бъде шведският специалист по приемна грижа Кристиян Келбърг, а участници, работещите в ОЦПГ.

Целта на обучението е да бъдат подготвени социалните работници от ОЦПГ за включване в директната им работа с приемните деца на книгата по житейска история. На срещата ще бъде разгледана изготвената от ОЦПГ примерна книга.

Книгата по житейската история на детето е похват в директната работа, който се използва за възстановяване и съхраняване на идентичността на детето и за преудоляване на дефицитите му свързани с миналото му. Тя е един често използван инструмент за работа с деца от социалните работници по света.