-A A +A
Неделя 20 Януари 2019

обмяна на опит

На 18 февруари Областният център по приемна грижа беше посетен от социални работници от Центъра за обществена подкрепа в град Разград. Центърът се управлява от сдружение „ЖАНЕТА”.
Социалните работници от Областния център по приемна грижа и тези от ЦОП - Разград в продължение на няколко часа обсъждаха механизмите, по които се осъществява приемната грижа от двете организации.
Бяха обсъдени въпроси относно организирането на кампании по приемна грижа, воденето на цялостна документация по отделните случаи, обучение на кандидатите за приемни родители, оказване на наблюдение и подкрепа на вече утвърдените приемни родители, осъществяване на директна работа с приемните деца и организиране, и водена на група за подкрепа на приемните родители.
Беше договорено при възможност и необходимост обмяната на опит да продължи в ЦОП – Разград.