-A A +A
Четвъртък 15 Ноември 2018

Областния център по приемна грижа присъства на честването на „Дните на розата” в град Гурково

Областния център по приемна грижа присъства на честването на „Дните на розата” в град Гурково

На 30 май 2009 година социалните работници от Областния център по приемна грижа бяха поканени на честването на „Дните на розата” в град Гурково. Те раздадоха рекламни материали и балони, разпространявайки идеята за приемничеството. По повод тяхното участие местната управа постави на видно място транспарант, рекламиращ кампанията „Приеми ме!”.