-A A +A
Понеделник 21 Януари 2019

Областният център по приемна грижа получи покана

На 23.04.2009 г. в „Комплекса за социални услуги за деца и семейства” в град Пловдив организира кръгла маса по приемна грижа във връзка със стартирането на Кампанията за 2009 година. Мотото на кампанията ще бъде „Отвори сърцето си, приеми дете”. Участие в дискусията ще вземат социални работници от Отделите за закрила на детето и от Центровете за обществена подкрепа от община Пловдив, представители от Държавната агенция за закрила на детето, както и представители на различни институции за деца лишени от родителски грижи. Областният център по приемна грижа също получи покана за участие на това събитие. Като от единствения екип по приемна грижа в България, който работи на областно ниво ще пътуват двама души. Ръководителят на екипа Иван Димитров ще бъде и модератор на кръглата маса, а социалният работник Десислава Генчева ще презентира дейността на Областния център по приемна грижа.