-A A +A
Петък 19 Октомври 2018

Областният център в Стара Загора стартира ново обучение

Областният център по приемна грижа в град Стара Загора ще проведе поредното си обучение по приемна грижа. Участници в него ще бъдат 10 човека, съставляващи 6 домакинства, които вече са подали необходимите документи за кандидатстване.

Кандидатите са от три от общините в област Стара Загора – общините Казанлък, Чирпан и Стара Загора.

Обучението ще бъде водено от двама социални работници от Областния център и ще се проведе в четири дни – 10, 11, 17, 18 октомври, в рамките на около 36 часа. Целта на тренинга е да обучи кандидатите за приемни родители и да помогне на социалните работници в тяхното проучване и оценка. Кандидатите ще бъдат запознати в обучителна форма със същността на приемната грижа и ролята на приемното семейство, символичния характер на връзките родители – деца, идеята за идентичността в контекста на семейните взаимоотношения – биологично и приемно семейство, с основните фактори, които оказват влияние върху развитието и формирането на личността на детето, със специфичните потребности на деца с увреждане, както и с евентуалните трудности, с които се сблъскват възрастните, полагащи грижи за тях. Те ще бъдат подготвяни за евентуална бъдеща раздяла с приемното дете, поради реинтеграция или осиновяване.

Обучението, което провежда Областния център по приемна грижа в град Стара Загора е винаги групово и се води от двама или трима социални работници, които са постоянни за всичките дни от тренинга. Той е в интерактивна форма и включва както необходимата теория, така и ролеви игри, тематични филми, дискусии, работа в малки групи. Идеята е кандидатите да се поставят на мястото на децата, лишени от родителска грижа, да си представят бъдещия живот с приемното дете и в свободна форма да изразят своите въпроси, страхове и притеснения. Социалните работници от Центъра вече събират кандидати за нова обучителна група, която да се състои до края на годината.