-A A +A
Понеделник 22 Октомври 2018

Нови семейства бяха одобрени в Стара Загора

Нови семейства бяха одобрени в Стара Загора

В четвъртък, 07 октомври, Комисията за детето в град Стара Загора одобри три семейства.

Едно от тях преминава от доброволно приемно семейство в професионално такова. Това е семейство, живеещо в Стара Загора, в което от пет месеца е настанено момченце на 3 години и 5 месеца.

Другите две семейства живеят в села в близост до град Стара Загора и при тях предстои да бъдат настанени две момиченца. Отделно от това в следващите дни друго утвърдено приемно семейство, живеещо в община Стара Загора започва серия от опознавателни срещи с дете от дом за деца лишени от родителска грижа, което предстои да бъде настанено в семейството. Междувременно в края на седмицата, на 10 октомври, започва поредното, за тази година, обучение на кандидати за приемни родители, което ще бъде водено от социални работници от Областния център по приемна грижа.