-A A +A
Неделя 22 Юли 2018

Нови приемни деца

През последните две седмици на март месец социалните работници от Областния център по приемна грижа с помощта на социалните работници от ОЗД настаниха две нови деца в приемни семейства.
Първото дете беше преместено от ДМСГД в приемно семейство, живеещо в района на Стара Загора. За целта бяха необходими четири срещи между приемния родител и четиригодишното детенце.
Второто дете е настанено в приемно семейство от 27 март. До сега детето живееше в ДОВДЛРГ „Незабравка”, но от миналата седмица новият му дом е в село в община Чирпан. Приемното дете тази година става на шест годинки. Между него и приемното семейство бяха проведени пет опознавателни срещи. Те се състояха в дома на семейството, в сладкарница в Стара Загора и в ДОВДЛРГ „Незабравка”.
Последните дни на месец март ще бъдат използвани от социалните работници от Областния център по приемна грижа за планирането и началото на срещи между трето приемно семейство и ново дете, живеещо в дом за деца лишени от родителски грижи.