-A A +A
Сряда 16 Януари 2019

Новини

Комисия за детето в Стара Загора

Комисия за детето в Стара Загора

На 25.02.2011 година се състоя Комисията за детето в Стара Загора. По предложение на Областен център по приемна грижа, Стара Загора, разгледани бяха кандидатурите на две семейства, желаещи да бъдат приемни родители.
Взето бе решение едното от тях да бъде препоръчано на директора на Дирекция социално подпомагане за утвърждаване, а другото бе препоръчано за настаняване на второ детенце.

Лаборатория, посветена на приемната грижа

Лаборатория, посветена на приемната грижа

На 28.02.2011г. в Областен център по приемна грижа – София град, се проведе първата Лаборатория, посветена на приемната грижа. Участваха партньори от неправителствени организации, предоставящи услугата, от Регионална дирекция "Социално подпомагане" /РДСП/ и от Отделите за закрила на детето.

Група за подкрепа в Стара Загора

Група за подкрепа в Стара Загора

Социални работници от Областния център по приемна грижа в град Стара Загора и приемни родители проведоха на 23 февруари поредното събиране на групата за подкрепа. В нея взеха участие няколко от домакинствата, в които има настанени приемни деца, от първите четири обучителни групи от 2007 година насам.

Супервизия на приемните семейства в Пернишка област

Супервизия на приемните семейства в Пернишка област

На 22.02.2011 г. в Областен център по приемна грижа гр. Перник  се проведе поредната супервизия на приемните семейства в Пернишка област. Четири приемни семейства предложиха и разискваха един от най-болезнените за тях аспекти на услугата приемна грижа – контактите на детето с биологичните родители.

Приемните семейства споделяха проблеми и търсеха решение  за резултатни стъпки към реинтеграция на детето, търсеха измеренията на своята роля в този процес.

Супервизията бе водена от д-р Надя Стойкова – изпълнителен директор на ИСДП.

На 16.02.2011 година пихме чай с приемни семейства в РИМ, Стара Загора

На 16.02.2011 година  пихме чай с приемни семейства в РИМ, Стара Загора

Събитието започна с приветствието на заместник областния управител госпожа Галина Стоянова, която бе поканена като официален гост. Тя изрази удовлетворението си от присъствието на подобна среща. Друг акцент в нейните уводни думи бе благодарността към Сдружение „Самаряни“, като прекрасен партньор за развитие на приемната грижа в областта.
Заместник директорът на РИМ, от името на домакин, прегърнал идеята за „приемната грижа“ също имаше възможност да приветства присъстващите с хубави думи.

Все повече хора знаят за приемната грижа

Все повече хора знаят за приемната грижа

На 9 февруари, когато се навършиха четири години приемна грижа в нашия град, специалистите от ОЦПГ, Стара Загора, заедно с доброволци, информираха близо 500 граждани относно приемната грижа. Малчуганите получиха балон, а техните родители – информационна брошура. Неусетно, централната част на град Стара Загора „пожълтя“ – хора в жълто, носеха жълти балони и посрещаха усмивките на малките деца. „Колко много хора знаят за приемната грижа и ни посрещат с топли чувства“ – беше причината и усмивките на специалистите по приемна грижа да не могат да останат скрити.

Писмо от ДАЗД във връзка с позицията на НМД за броя на децата в центровете за настаняване от семеен тип

На 20-и януари 2011 Националната мрежа за децата (НМД) изрази становище, което гласи, че най-много 8 деца трябва да бъдат настанени в Центровете за наставяне от семеен тип, които се създават при закриването на големите институции за деца, за да се гарантира отглеждането на децата в среда близка до семейната.

 

Публикуваме писмото на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) във връзка с изразената от НМД позиция:

 

ДО Г-ЖА ТАНЯ РАДОЧАЙ ОФИЦИАЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА УНИЦЕФ ЗА БЪЛГАРИЯ

Pаботна среща на тема "Напредък в приемната грижа"

На 10 и 11 февруари 2011 година, ще се състои работна среща на тема "Напредък в приемната грижа". Ще се включат представители на сдружение "Самаряни" ( Диана Димова - изпълнителен директор, Иван Димитров - ръководител ОЦПГ, Стара Загора и Ивайло Ябълкаров - специалист по приемна грижа), УНИЦЕФ, Международна социална служба, Институт за социални дейности и практики.

Приемната грижа в Стара Загора навършва 4 години

Приемната грижа в Стара Загора навършва 4 години

На 9 февруари (сряда) се навършват 4 години от стартирането на услугата приемна грижа в рамките на община Стара Загора. В областен мащаб, приемна грижа се развива от началото на 2008 година.

Не липсва динамика през тези 4 години, в които екипът на Областен център по приемна грижа участва активно в създаването на областен модел за развитието на услугата. Специалистите работят усилено в търсенето, обучаването и подкрепата на кандидати за приемни семейства, както вече и одобрени такива.

Утвърдено е още едно приемно семейство

Утвърдено е още едно приемно семейство

Днес, 04.02.2011г. в гр. Казанлък се състоя заседание на Комисията за детето. Утвърдено бе приемно семейство, отгледало вече четири собствени деца с желанието да се грижат за приемно дете.