-A A +A
Понеделник 21 Януари 2019

Новини

Нова група от кандидати за приемни родители

През месец април беше сформирана нова пета по ред група от кандидати за приемни родители.
На 17 април се проведе първата сесия от задължителното обучение за кандидатите, което е част от процедурата за предоставяне на обучение и оценка, указана в Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях.

Обучение на студенти

Днес - 09 април от 10 до 14 часа социални работници от Областния център по приемна грижа изнесоха обучение по приемна грижа на студенти трети курс в специалност “Социална педагогика”. Студентите учат в Тракийския университет и обучението беше част от тяхната практика.

Обществена дискусия за приемната грижа

Приемната грижа поставя в центъра детето и неговия интерес
6 април 2009 г. Стара Загора. Днес се проведе дискусия на тема “Нека заедно разкажем за приемната грижа в Стара Загора” по проект на сдружение Самаряни, УНИЦЕФ и АРК България. Срещата беше открита от г-жа Мария Нейкова, областен управител и посланик на добра воля на кампанията за приемна грижа “Приеми ме!”.

Справяне с поведението на децата

На 26 март, 2 и 7 април ARK –България и Сдружение „Самаряни” организират обучение за социалните работници от Областния център по приемна грижа и приемните родители на тема „Справяне с поведението на децата”. Обучител ще бъде Ива Уорд – международен консултант по социална работа. Тренингът ще бъде целодневен.

Справяне с поведението на децата

На 26 март, 2 и 7 април ARK –България и Сдружение „Самаряни” организират обучение за социалните работници от Областния център по приемна грижа и приемните родители на тема „Справяне с поведението на децата”. Обучител ще бъде Ива Уорд – международен консултант по социална работа. Тренингът ще бъде целодневен.

Пресконференция

На 31 март 2009 г. от 11.00 ч., в залата на БТА-Стара Загора, ще се проведе пресконференция.
Участници в пресконференцията ще бъдат г-н Ивайло Крачолов - заместник кмет на Община Чирпан и г-н Иван Димитров - ръководител на Областен център по приемна грижа към Сдружение "Самаряни".

Нови приемни деца

През последните две седмици на март месец социалните работници от Областния център по приемна грижа с помощта на социалните работници от ОЗД настаниха две нови деца в приемни семейства.
Първото дете беше преместено от ДМСГД в приемно семейство, живеещо в района на Стара Загора.

Нека заедно да разкажем за приемната грижа в Стара Загора

На 6.04.2009 година Областният център по приемна грижа към Сдружение „Самаряни” с помощта на Дирекция „Социално подпомагане”, АРК – България и УНИЦЕФ – България организират обществена дискусия на тема: „Нека заедно да разкажем за приемната грижа в Стара Загора”.
Дискусията ще се проведе в конферентната зала на Областна администрация, която се намира на бул. "Цар Симеон Велики" 108.

Покана за участие в среща от УНИЦЕФ

На 31 март 2009 г. от 09:15 ч., в зала “Александър” на Хотел Радисън, гр. София, ще се проведе среща на партньорите на УНИЦЕФ. Г-жа Диана Димова, изпълнителен директор на Сдружение „Самаряни” получи покана за участие в срещата. Двете организации са в партньорски отношения във връзка с реализирането на проект „Създаване на областен център по приемна грижа в гр. Стара Загора”.

Справяне с поведението на децата

На 26 март, 2 и 7 април ARK –България и Сдружение „Самаряни” организират обучение за социалните работници от Областния център по приемна грижа и приемните родители на тема „Справяне с поведението на децата”. Обучител ще бъде Ива Уорд – международен консултант по социална работа. Тренингът ще бъде целодневен.