-A A +A
Понеделник 21 Януари 2019

Новини

Информационна среща в СОУ „Христо Ботев” – град Павел баня

На 28 май 2009 година от 13:00 часа социалните работници от Областния център по приемна грижа град Стара Загора ще проведат информационна среща в СОУ „Христо Ботев” – град Павел баня.

Съвместно обучение на Областния център по приемна грижа и Отдела "Закрила на детето"

Днес от 13 часа социалните работници от Областния център по приемна грижа ще преминат през поредното си обучение. Темата на тренинга е „Извеждане на приемни деца от приемно семейство.”

Обучение по приемна грижа

Днес от 13 часа социалните работници от Областния център по приемна грижа ще преминат през поредното си обучение. Темата на тренинга е „Извеждане на деца от приемно семейство.” В обучението освен от екипа по приемна грижа ще се включат и социални работници от Отдел „Закрила на детето” в град Стара Загора.

Работно посещение в Областния център по приемна грижа

На 15 май 2009 година на работно посещение в Областния център по приемна грижа бяха социалните работници от „Центъра за социална рехабилитация и интеграция” (ЦСРИ) от гр. Добрич.

Социални работници от Областния център по приемна грижа посетиха изложба

Социални работници от Областния център по приемна грижа посетиха изложба

Социални работници от Областния център по приемна грижа посетиха изложба на детски рисунки и макети по повод Международния ден на паметниците на културата в читалището на гр. Гурково. Децата, които взеха участие са от училище „Св. Св. Кирил и Методий” – село Паничерево, община Гурково.

Обмяна на опит в гр.Велико Търново

Областният център по приемна грижа към Сдружение „Самаряни” гр. Стара Загора получи покана за участие в среща за обмяна на опит. Темата е „Работата по приемна грижа в България”. Тя ще се проведе на 13 май 2009 год. в гр.Велико Търново в сградата на Европейския информационен център от 10:00 часа.

Обучение на персонала на Малките групове домове

На 13 май 2009 година социални работници от Областния център по приемна грижа ще проведат обучение по приемна грижа на персонала на Малките групови домове (МГД). Обучението ще бъде целодневно и в него ще се включат 15 души от тази алтернативна услуга в полза на децата лишени от родителска грижа.

Информационна среща в град Гурково

В края на април 2009 година социални работници от Областния център по приемна грижа – гр. Стара Загора проведоха информационна среща в град Гурково. Тя се състоя в местната Районна служба „Пожарна и аварийна безопасност”.

Диана Димова член на Националния съвет за закрила на детето

Днес /7 май 2009 г./ Диана Димова – Изпълнителен директор на Сдружение "Самаряни" получи официално информация от ДАЗД за одобрението й за член на Националния съвет за закрила на детето /НСЗД/ към Агенцията.
Мандатът на юридическите лица с нестопанска цел – членове на Националния съвет за закрила на детето е две години, считано от датата на издаване на заповедта.
Първото редовно заседание на НСЗД за 2009 г. ще се проведе на 14.05.2009 г., в зала №5, ет. 5, в сградата на ул. „Триадица” 2.

Покана за 13-я рожден ден на ТВ "Стара Загора"

Изпълнителният директор на Сдружение „Самаряни” г-жа Диана Димова се включи в благотворителната кауза на Телевизия „Стара Загора”.
По случай отбелязването на 13-я си рожден ден Телевизия „Стара Загора” организира празненство. То ще се проведе на 7 май 2009 г. от 19.00 ч. в старозагорския клуб „Pasha”.
Тази година средствата, които ще бъдат събрани от закупуването на покани за празненството ще бъдат дарени в подкрепа на копнежа за живот на 3-годишния Пламен Петров от Стара Загора.
Всички служители на Сдружение "Самаряни" могат да подкрепят каузата, като си закупят покани за празненството. Стойността на една покана е 30 лв.
При проявен интерес, моля обръщайте се към Добромира Петрова, специалист "Връзки с обществеността".