-A A +A
Събота 22 Септември 2018

Новини

Областният център по приемна грижа смени местоположението си

От 30 юни 2009 г. Областният център по приемна грижа към Сдружение „Самаряни” гр. Стара Загора смени местоположението си. Новото място, където можете да намерите екипа по приемна грижа е сградата на Комплекса за социални услуги за деца и семейства /КСУДС/, който се намира на ул. „Христо Ботев” № 205.

Сбирка на групата за подкрепа на приемните родители от област Стара Загора

На 25 юни 2009 година от 18:00 часа в сградата на Комплекса за социални услуги ще се състои поредната сбирка на групата за подкрепа на приемните родители от област Стара Загора.
По молба на приемните родители участие ще вземат директорът на ” Ресурсен център” Стара Загора и ресурсен учител.

Още едно дете ще заживее в приемно семейство

В следствие на съвместната работа на социалните работници от Областния център по приемна грижа, от Отдела „Закрила на детето” и от Дом „Незабравка” още едно дете ще напусне дома за деца лишени от родителска грижа и ще бъде настанено в приемно семейство.

Андрю Билсън на посещение на Сдружение „Самаряни”

Днес и утре /22 и 23.06.2009 г./ на посещение на Сдружение „Самаряни” е г-н Андрю Билсън, международен експерт, УНИЦЕФ.
В програмата на г-н Билсън са предвидени разговори с г-жа Диана Димова – изпълнителен директор на организацията и със служители от екипите по приемна грижа, превенция на изоставянето и работа с деца в институциите.