-A A +A
Вторник 11 Декември 2018

Новини

Национален ресурсен център по приемна грижа

Национален ресурсен център по приемна грижа

Институт по социални дейности и практики (ИСДП) стартира работата си по развиване на Национален Ресурсен център по приемна грижа. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа и партньорство с UNICEF. Партньори в изпълнението на дейностите са Международна социална служба, сдружение „Самаряни” и организации с опит при предоставяне на услугата приемна грижа и обучения на професионалисти.
Продължителността на проекта е 20 месеца: стартира на 17 май 2010 и приключва на 31 декември.

Три месечна информационна кампания „Приеми дете – стани приемен родител“ стартира в Община Чирпан

Три месечна информационна кампания „Приеми дете – стани приемен родител“ стартира в Община Чирпан

Чирпан, 14.07.2010 г. Милена Андонова, директор на Център за обществена подкрепа-Чирпан /ЦОП/, откри днешната пресконференция, като след това съобщи, че мероприятията, които са предвидили по време на кампанията ще са в рамките на 3 месеца /юли-септември 2010 г./. Тя обърна особено внимание на професионалната приемна грижа, защото смята, че е алтернатива за безработните лица, особено във времена на криза.

Над 50 деца посетиха Мобилния център по приемна грижа в Казанлък

Над 50 деца посетиха Мобилния център по приемна грижа в Казанлък

Информационна акция по приемна грижа се проведе днес в гр. Казанлък. Двама представители на Областния център по приемна грижа, гр. Стара Загора, управляван от Сдружение „Самаряни“ и шестима студенти от Български християнски студентски съюз, раздадоха над 600 информационни материали, които разясняват какво представлява социалната услуга „приемна грижа“. За близо четири часа над 50 казанлъшки деца рисуваха и оцветяваха заедно със студентите, докато социалните работници разясняваха на родителите им как могат да помогнат на децата от старозагорските институции като станат приемни родители.

Три информационни срещи по приемна грижа за два дни

На 14 юли 2010 г., от 10.00 часа, в Бюро по труда - гр. Чирпан, ще се проведе информационна среща по приемна грижа. Организатор на срещата е Областния център по приемна грижа, гр. Стара Загора, управляван от Сдружение „Самаряни“. Срещата се провежда със съдействието на чирпанския отдел за закрила на детето и центъра за обществена подкрепа.
На следващият ден /15.07.2010 г./, в сградата на Община Раднево, специалистите по приемна грижа от старозагорския център ще проведат две информационни срещи. 

Пресконференция на тема: „Приеми дете – стани приемен родител“

Иван Димитров, ръководител на Областния център по приемна грижа в гр. Стара Загора, управляван от Сдружение „Самаряни“, ще участва в пресконференция на тема: „Приеми дете – стани приемен родител“. Тя ще се проведе на 14 юли 2010 г. /сряда/, от 11.00 до 12.00 часа, в малката зала на Община Чирпан, пл. „Съединение“ 1.
Милена Андонова, директор на Център за обществена подкрепа /ЦОП/ , гр. Чирпан, ще представи основната цел на стартиращата информационна кампания по приемна грижа в града, която ще е под надслов „Приеми дете – стани приемен родител“.

Група за подкрепа на приемни родители в ОЦПГ, гр. Ст. Загора

На 8 юли 2010 г. се проведе ежемесечната група за подкрепа на приемните родители в област Стара Загора.
Поради летния сезон не присъстваха част от приемните семейства и приемните деца.
Срещата продължи два часа и в нея бяха дискутирани въпроси свързани с отношението на обществото към приемните деца, с грижата и възпитанието на децата и взаимоотношенията им с биологичните деца на приемните родители.
Следващата среща ще се състои през месец септември.

Нова група за обучение на кандидат приемни родители стартира в ОЦПГ, гр. Ст. Загора

Нова група за обучение на кандидат приемни родители стартира в ОЦПГ,  гр. Ст. Загора

Вчера (осми юли) бе дадено началото на поредната група за обучение на кандидати за приемни родители към Областния център по приемна грижа в град Стара Загора.
Обучението е групово и включва четири домакинства. Кандидатите за приемни родители живеят в община Стара Загора. Сред тях има възпитател в дом за деца лишени от родителски грижи и друг кандидат от ромски произход.
Обучението ще се проведе в общо четири пълни дни или 36 академични часа и се води от социалните работници Силвия Теофарова и Ивайло Ябълкаров от Областния център по приемна грижа.

Специализирано обучение по приемна грижа в Център за обществена подкепа, гр. Ямбол

Специализирано обучение по приемна грижа в Център за обществена подкепа, гр. Ямбол

На 7 и 8 юли продължи обучението по приемна грижа на специалистите от Центъра за обществена подкрепа, град Ямбол. Този път обучителите от областния център по приемна грижа – Стара Загора, предложиха на колегите си от Ямбол, темата „Оценяване на кандидати за приемни родители”, като по-конкретно беше представен основния инструмент за оценка – интервю с кандидати за приемни родители. Обучението протече, основно в интерактивна форма и наблегна на конкретни техники и умения при работата с интервюто. През двата дни успяха да се включат целият екип на центъра.

Гарантиране зачитането на правата на децата настанени в специализирани институции

Гарантиране зачитането на правата на децата настанени в специализирани институции

Всеизвестно е, че семейството е най-доброто място за развитието и благосъстоянието на детето. Понякога обаче се налага децата да бъдат настанявани в специализирани институции. Детето може да изживее това „настаняване” като травматичен опит; ето защо е важно процедурата, организацията и условията за настаняване да спазват правата на тези деца. В своята Препоръка относно правата на децата, настанени в специализирани институции, Съветът на Европа насърчава държавите да приемат законодателни и политически мерки за гарантиране на съответствие с някои основни принципи и стандарти за качество.

Да изградим Европа за и с децата

Да изградим Европа за и с децата

Вече и на български език, брошурата на Съвета на Европа "Деца и млади хора в грижа. Научете повече за правата си!"

За какво служи тази брошура?
Трима млади хора ще споделят с теб своите истории, ще ти разкажат и историите на други деца и млади хора в грижа. Това ще ти помогне да разбереш по-добре как действа алтернативната грижа, какви са правата ти като млад човек, живеещ в различни форми на грижа извън семейството и дали тези права се спазват. Предлагат се и някои конкретни примери за проблеми, които