-A A +A
Четвъртък 24 Януари 2019

Новини

Информационна среща по приемна грижа в Перник

Информационна среща по приемна грижа в Перник

Социални работници от Областен център по приемна грижа – Перник проведоха информационна среща в кв. “Куциян”, град Перник на 05.11.2010 г. Срещата бе организирана със съдействието на здравния медиатър г-жа Зорница Георгиева.

На срещата присъстваха 12 ромски семейства – представители на кв. “Куциян”, които проявиха интерес. Зададени бяха много въпроси във връзка със същността и процедурите в приемната грижа.

Мониторинг на дейността по приемна грижа в Стара Загора

Днес на 05.11.2010 година, международен консултант и представител към УНИЦЕФ, както и представители на Агенция за социално подпомагане и Държавна агенция за закрила на детето проведоха мониторинг на дейността на Областен Център по приемна грижа, Стара Загора.

Подкрепете социалното предприемачество в България!

Подкрепете социалното предприемачество в България!

Сдружение за подкрепа на лица с умствени затруднения (ASPMD), гр. Варна, с подкрепата на проект ISEDE-NET "Иновативна мрежа за развитие на социални предприятия" работи за развитието на социалното предприемачество в България.

Подписвайки създадената от тях петиция, всеки от нас има възможност да даде своя глас в подкрепа на социалната икономика в България.

Обучение на кандидати за приемни родители в София

На 11.11.2010г. в Областния център по приемна грижа – град София стартира
обучение на кандидати за приемни родители.

Три семейства ще участват в обучителните модули. По време на обучението, кандидат приемните родители ще имат възможността посредством участието си в ролеви игри, решаване на казуси и дискусии да се подготвят за едно по-добро посрещане и обгрижване на децата.

Хора на изкуството "ЗА" приемната грижа

Хора на изкуството "ЗА" приемната грижа

И театър „София“ оказва съдействие за разпространяване идеята за приемната грижа в България.

В резултат на проведената среща между служители на Института по социални дейности и практики (ИСДП) и директора на театъра, г-н Ириней Константинов, на 02.11.2010г., бе постигната договорка за раздаване на рекламни и информационни брошури сред почитателите на театралното изкуство.

Също така, ръководството на театър „София“ се ангажира с излъчването на видеоклипа по кампанията „Всяко дете иска семейство” – Стани приемен родител.

Среща на приемни родители от Шумен

Среща на приемни родители от Шумен

Приемни родители от Шумен имаха възможност да се запознаят с проекта на UNICEF – „Семейство за всяко дете”. Срещата бе организирана в Комплекса за социални услуги за деца и семейства в град Шумен.

Координаторът по проекта – Мая Грозданова представи целите на конкретния проект, заложени от международната организация. На въпросите на приемните родители компетентно отговориха социални работници от Отдела за закрила на детето и Областния център по приемна грижа.

Още едно приемно семейство в София!

Още едно приемно семейство в София!

Още едно приемно семейство на Областен център по приемна грижа – гр. София е одобрено!

В редовно заседание на Комисия за детето към Столична община,проведено на 01.11.2010г., бяха представени и разгледани кандидатури на семейства, заявили желанието си да бъдат приемни родители.

Областният център по приемна грижа – гр. София се включи в заседанието, представяйки свой кандидат, заявил желанието си да упражнява доброволна приемна грижа. Кандидатурата на бъдещото приемно семейство, подкрепена и от социален работник от Областния център по приемна грижа, се утвърди с пълно мнозинство!

Популяризиране на приемната грижа в гр. Харманли

Популяризиране на приемната грижа в гр. Харманли

На 29-ти октомври, в град Харманли се проведе среща, инициирана от Дирекция „Социално подпомагане“- Харманли, чиято цел бе популяризирането на приемната грижа на територията на Област Хасково. На срещата присъстваха директори на дирекциите „Социално подпомагане“ и началници на отдел „Закрила на детето“ от общините Хасково, Димитровград, Свиленград, Ивайловград, както и представител на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Хасково.

Доброволческа акция - отзив

Доброволческа акция - отзив

На 23.10.2010 г. Областният център по приемна грижа към Сдружение "Самаряни" стана домакин на акция, която бе част от есенното издание на Дните на доброволчеството. В национален мащаб, акцията се организира от Американската търговска камара в България и Фондация Помощ за Благотворителността в България.

Инициативата стартира в 10,00 часа в Комплекса за социални услуги за деца и семейства, ул."Хр. Ботев" 205 и завърши с удовлетворение за всички участници в 13,00 часа.

Работна среща по приемна грижа

На 21 октомври в Комплекса за социални услуги в Стара Загора се проведе работна среща между екипи по приемна грижа. Центърът за обществена подкрепа в град Първомай гостува на Областния център по приемна грижа в град Стара Загора. Социалните работници от Първомай искаха да научат повече за опита на екипа на Областния център в приемната грижа. Интересът им бе свързан основно с начина, по който се провеждат обученията на кандидати за приемни родители.