-A A +A
Неделя 20 Януари 2019

Новини

Визия за деинституционализация на децата в Република България

Правителството прие План за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”.

Новини от ОЦПГ - Перник

Първата седмица на месец ноември се превърна в специална седмица в живота на четири деца и четири семейства в Пернишка област.Четири деца, останали без родителска грижа, на възраст до 3 години, намериха своите приемни родители и сигурен грижовен дом в гр. Перник и две села в областта. Малчуганите ще живеят в семейна среда с грижата и подкрепата на приемните си родители.

Още едно приемно семейство с нетърпение очаква настаняване на дете в своя дом. Новите приемни семейства ще работят с подкрепата на Областен център по приемна грижа – Перник.

ДА на НЕсилието над деца

ДА на НЕсилието над деца

19.11.2010 година е Световен ден на превенция срещу детското насилие!

За сдружение „Самаряни“ се е превърнало в „дълг“ да провокира съпричастието на обществото по повод редица наболели проблеми. Насилието над деца е един от тях, затова сдружението разпространява жълтата панделка „ДА на НЕсилието над деца“.

Още едно дете настанено в старозагорско приемно семейство

Още едно дете настанено в старозагорско приемно семейство

Още едно дете бе настанено в приемно семейство от Стара Загора. 15.11.2010 година се превърна в една щастлива дата, както за екипа от Областен център по приемна грижа, Стара Загора, така и за ентусиазираните приемни родители и новия член на тяхното семейство.

12 годишното момиче, което бе изведено от дом за деца, лишени от родителски грижи, вече има свой собствен дом, ново училище и хора, които го очакват с нетърпение.

Информационна кампания по приемна грижа в с. Мирково

Информационна кампания по приемна грижа в с. Мирково

Областен Център по приемна грижа в София област проведе информационна кампания в читалището на с. Мирково на 13.11.2010г.от 18.30ч.  Представители на Институт по социални дейности и практики /ИСДП/ бяха Цветан Тодорин и Тонка Хараланова.

Специалист от екипа на Областния център по приемна грижа (ОЦПГ) имаше възможност да информира участниците в срещата относно приемната грижа, а Цветан Тодорин запозна присъстващите с проекта и концепцията за приемната грижа.

Работна среща на тема „Напредък в развитието на приемната грижа и необходими промени“

Диана Димова, Изпълнителен директор на сдружение „Самаряни“ посети работна среща на тема „Напредък в развитието на приемната грижа и необходими промени“. Събитието бе организирано по инициатива на УНИЦЕФ на 11.11.2010 година в София. Председателят на УНИЦЕФ за България – Таня Радочай имаше удоволствието да открие срещата. Сред присъстващите беше и председателя на Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД) - Надя Шабани.

Обучителен курс за кандидат-осиновители в Перник

На 10.11.2010 г. в Областния център по приемна грижа в гр. Перник стартира обучителен курс за кандидат-осиновители. Бъдещите осиновители ще се подготвят за родителство, ще усвояват позитивни възпитателни умения и знания. Обучението се провежда от социални работници в ОЦПГ – Перник.

Обучителен курс по приемна грижа в Перник

На 10.11.2010 г. в Областния център по приемна грижа в гр. Перник стартира обучителен курс за кандидати за приемни родители и действащи приемни семейства.

Обучителният курс обхваща девет модула, разпределени в 42 учебни часа. Участниците в обучителния курс ще се подготвят за бъдещите си отговорности като приемни родители. Обучението ще се провежда от социални работници от ОЦПГ – Перник.

В Стара Загора на две деца бяха намерени приемни семейства

В Стара Загора на две деца бяха намерени приемни семейства

Последните 7 работни дни бяха едни от най-щастливите за социалните работници от Областния център по приемна грижа в град Стара Загора.

В първите дни на последните седмици бяха изведени две деца от институции от града и бяха настанени в приемни семейства.

На 1-ви ноември бе изведено 7-годишно момиченце от български произход от Център за настаняване от семеен тип „Малък групов дом“ и бе настанено в доброволно приемно семейство, живеещо в село в близост до град Стара Загора. Малкото момиченце ще ходи в първи клас в града.

Един кратък разказ за обичта

Един кратък разказ за обичта

Пламена (49 г.) и Николай (50 г.) са приемно семейство на малката Снежана (7 г.) от близо 3 години. За това време толкова неща са се променили в живота на всеки от тях...

 До момента, в който Пламена и Николай вземат решение да станат приемни родители, те са отгледали 3 деца – 2 дъщери (Ваня и Соня) и 1 син - Митко. 

Сега Ваня и Митко са вече големи и всеки е поел по своя житейски път – Ваня има своя работа и собствено семейство и се радва на малкия си син, а Митко е далеч, зад океана и уверено върви напред в професията, която си е избрал.