-A A +A
Събота 18 Ноември 2017

Най-четените Новини

В петък заседава Комисия за детето

На 19 март 2010 г. /петък/, от 16:00 часа, в стая 711 в сградата на Община Стара Загора ще се проведе заседание на Комисия за детето, на която Диана Димова, изпълнителен директор на Сдружение „Самаряни”, е член. По време на заседанието ще бъдат обсъдени и приети правилата за работа на Комисията и ще бъде разгледана кандидатурата на едно кандидат приемно семейство. Председател на Комисията за детето при Община Стара Загора е д-р Антония Тодорова.

Пет членна група посети Областния център по приемна грижа

 На 2 и 3 февруари 2010 г. на работно посещение в Сдружение „Самаряни” са представители на Сдружение „За един по-добър живот”, Челопек. Целта на посещението на пет членната група от Челопек е да се запознаят с модела на работа по приемна грижа, както и с основните етапи от развиването и планирането на услугата.

Национална среща на приемните родители „Поправи детството” в град Пловдив

На 23,24 и 25 октомври 2009 г. Областният център по приемна грижа (ОЦПГ) ще участва в Националната среща на приемните родители „Поправи детството” в град Пловдив. Организатор на поредната среща на приемните родители е фондация „За нашите деца”.

Представяне на резултатите от работата на първия Областен център по приемна грижа в страната

От 13:00 до 13:45 часа на 8 октомври 2009 г. в хотел „Мериън палас”, бул. „Руски” № 8 в Стара Загора ще се проведе прес-конференция във връзка със събитие „По пътя към промяната – развиване на услугата приемна грижа в Стара Загора”, на което ще бъде представен модела на работа на първия в страната Областен център по приемна грижа, управляван от Сдружение „Самаряни”.

Гарантиране зачитането на правата на децата настанени в специализирани институции

Гарантиране зачитането на правата на децата настанени в специализирани институции

Всеизвестно е, че семейството е най-доброто място за развитието и благосъстоянието на детето. Понякога обаче се налага децата да бъдат настанявани в специализирани институции. Детето може да изживее това „настаняване” като травматичен опит; ето защо е важно процедурата, организацията и условията за настаняване да спазват правата на тези деца. В своята Препоръка относно правата на децата, настанени в специализирани институции, Съветът на Европа насърчава държавите да приемат законодателни и политически мерки за гарантиране на съответствие с някои основни принципи и стандарти за качество.

Информационна кампания по приемна грижа се проведе в Годеч

Информационна кампания по приемна грижа се проведе в Годеч

В гр. Годеч се проведе информационна кампания свързана с представянето на социалната услуга „Приемна грижа”. Кампанията беше организирана и осъществена с помощта на община Годеч и Дирекция Социално подпомагане – Отдел закрила на детето. В импровизирано студио в центъра на гр. Годеч, TV Своге предостави възможност на екипът от Областния център по приемна грижа да отговаря на въпроси свързани с кандидатстването, утвърждаването и отглеждането на деца в приемни семейства.

Мобилният информационен център по приемна грижа в парк „Зеления клин”

На 16.09.2009 г. от 9.30 часа в парк „Зеления клин”, гр. Стара Загора ще бъде позициониран Мобилният информационен център по приемна грижа. Там социални работници ще разясняват какво е приемна грижа и как можете да станете приемен родител. Ако имате въпроси, заповядайте, ние можем да ви отговорим.

Старозагорци проявяват реален интерес към приемната грижа

Старозагорци проявяват реален интерес към приемната грижа

Днес една семейна двойка от Стара Загора заяви желание да кандидатства за приемно семейство след като посети Мобилният информационен център по приемна грижа в парк „Баня пиперка” и разговаря със социалните работници. Предстоят редица от индивидуални информационни срещи с двойката и евентуалното им включване в предстоящо обучение.
Мобилният център по приемна грижа ще бъде позициониран всяка сряда до края на октомври на различни места в гр. Стара Загора.

Мобилният информационен център по приемна грижа в парк „Тракия”

На 09.09.2009 г. от 9.30 часа в парк „Тракия”, гр. Стара Загора ще бъде позициониран Мобилният информационен център по приемна грижа. Там социални работници ще разясняват какво е приемна грижа и как можете да станете приемен родител. Ако имате въпроси, заповядайте, ние можем да ви отговорим.

Информационна акция по приемна грижа ще се проведе в Драгоман

На 16.08.2010г. се проведе работна среща между представители на Областен център по приемна грижа – София, представител на Отдел „Закрила на детето” и кмета на град Драгоман - г-жа Соня Дончева. Беше обсъдена стратегията за информиране на общината относно доброволната и професионална приемна грижа. Г-жа Дончева изрази готовност за съдействие и препоръча на празника на града, 28 август, да бъдат раздавани информационни материали. Към момента в гр. Драгоман има две доброволни приемни семейства.