-A A +A
Четвъртък 24 Януари 2019

Най-коментираните Новини

Българската действителност в българските домове за деца без родителска грижа

Едва ли за някой, запознат със социалната действителност в България, е изненада, че тя заема първо място сред европейските страни по брой на изоставени бебета и деца до тригодишна възраст.

Опознавателни срещи

От 5 март 2009 година социални работници от Областния център по приемна грижа и от Отдела закрила на детето започнаха подготовка за настаняването на четири годишно дете от институция в одобрено приемно семейство.

Нови кандидати за приемни родители

Областният център по приемна грижа, който развива приемната грижа из цялата Старозагорска област се сдоби с още едно семейство, което подаде заявление и официално стана кандидат приемно семейство.
Кандидатите са от Стара Загора и очакват в кратки срокове да започнат същинската част на оценъчния процес, а именно обучението и разговорите с отделните членове на двойката и с техните поръчители.

Информационна среща

Днес на 09.03.2009 година от 12 часа социални работници от Областния център по приемна грижа ще проведат информационна среща в детска градина "Патиланско царство".
Това е втора подобна среща в детската градина. Заявката за нея е дадена от директорката на градината.

Детски градини

Информационните срещи в детските градини са един от сериозните приоритети на Областния център по приемна грижа. До този момент са проведени 11 срещи в 11 детски градини в област Стара Загора.
Шест от срещите са се осъществили през декември 2008 година, а останалите пет са извършени в първите два месеца на 2009 година. Една от информационните срещи е проведена в детска градина в град Казанлък.

1,9 милиона активни пушачи в България

1,9 милиона активни пушачи в България

Според изследване на Европейския съюз употребата на тютюн е една от основните причини за смъртност в Европа. Ограничаването на тази употреба е от основните приоритети на ЕС в опазването на общественото здраве.

Справяне с поведението на децата

На 26 март, 2 и 7 април ARK –България и Сдружение „Самаряни” организират обучение за социалните работници от Областния център по приемна грижа и приемните родители на тема „Справяне с поведението на децата”. Обучител ще бъде Ива Уорд – международен консултант по социална работа. Тренингът ще бъде целодневен.

Справяне с поведението на децата

На 26 март, 2 и 7 април ARK –България и Сдружение „Самаряни” организират обучение за социалните работници от Областния център по приемна грижа и приемните родители на тема „Справяне с поведението на децата”. Обучител ще бъде Ива Уорд – международен консултант по социална работа. Тренингът ще бъде целодневен.

Покана

Уважаеми колеги, съмишленици и приятели,
ще се радваме, ако намерите време и желание да се срещнете с децата, които живеят в част от Домовете за деца, лишени от родителска грижа /ДДЛРГ/ на територията на община Стара Загора, а това са – «Мария Терезия», «Българка» и «Теофано Попова».

Справяне с поведението на децата

На 26 март, 2 и 7 април ARK –България и Сдружение „Самаряни” организират обучение за социалните работници от Областния център по приемна грижа и приемните родители на тема „Справяне с поведението на децата”. Обучител ще бъде Ива Уорд – международен консултант по социална работа. Тренингът ще бъде целодневен.