-A A +A
Понеделник 16 Юли 2018

Най-коментираните Новини

Национална среща на приемните родители „Поправи детството” в град Пловдив

На 23,24 и 25 октомври 2009 г. Областният център по приемна грижа (ОЦПГ) ще участва в Националната среща на приемните родители „Поправи детството” в град Пловдив. Организатор на поредната среща на приемните родители е фондация „За нашите деца”.

Измерване на промяната – система за наблюдение, оценка и отчитане на резултатите на АРК България

Днес 20 октомври 2009 година АРК България организира работна среща на тема „Измерване на промяната – система за наблюдение, оценка и отчитане на резултатите на АРК България”, която ще се проведе в гр. София, хотел „България”, зала „Десислава”.
Участие в срещата ще вземе Димо Димов – мениджър "Стратегическо планиране и развитие" на Сдружение "Самаряни".

Националнa среща на приемните родители „Поправи детството” в град Пловдив

На 23,24 и 25 октомври 2009 г. Областният център по приемна грижа (ОЦПГ), към Сдружение „Самаряни”, гр. Стара Загора, ще участва в Националната среща на приемните родители „Поправи детството” в град Пловдив. Организатор на поредната среща на приемните родители е фондация „За нашите деца”, гр. София.
Социалните работници от първият в страната център по приемна грижа ще представят своят опит и ще участват в една пленарна сесия и два уоркшопа.

Безплатна европейска информационна телефонна линия за деца и юноши

Новата телефонна линия за деца и юноши 116 111 вече работи и може да се използва. Нека разпространим този номер до всички заинтересовани лица! Първите „заинтересовани” са вашите собствени деца – кажете им! Научете ги!
Повече информация на 
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=3692   

Национална среща на приемните родители „Поправи детството” в град Пловдив

Национална среща на приемните родители „Поправи детството” в град Пловдив

На 23,24 и 25 октомври 2009 г. Областният център по приемна грижа (ОЦПГ) към Сдружение „Самаряни” - гр. Стара Загора, участва в Националната среща на приемните родители „Поправи детството” в град Пловдив. Организатор на поредната, трета среща на приемните родители тази година бе фондация „За нашите деца” - гр. София.
Социалните работници от първия в страната Областен център по приемна грижа - гр. Стара Загора представиха своя опит и участваха в една пленарна сесия и два уъркшопа.
През вторият ден от програмата ръководителят на екипа Иван Димитров изнесе презентация на тема: „Областен модел на развитие на приемна грижа”. В една от работните сесии Иванка Трайкова, социален работник от ОЦПГ, и Ивелина Петкова, психолог в Отдела за закрила на детето - гр. Стара Загора, разказаха на участниците в срещата за ролята на плана за грижа, подготовката и осъществяването на контакт между приемното дете и биологичното семейство.
В друга работна сесия през последния ден от Националната среща на приемните семейства, Ивайло Ябълкаров, Жасмина Петрова и Силвия Теофарова, представиха работна сесия на тема: „Символичният характер на връзките между участниците в процеса на приемна грижа”.

Сбирка на приемните родители в област Стара Загора

На 29.10.2009 г. от 18:00 ч. в Комплекса за социални услуги за деца и семейства гр. Стара Загора ще се проведе събиране на приемните родители в област Стара Загора. Целта на събирането е приемните семейства да дадат своите предложения за промени свързани с приемната грижа и чрез ново учредената Асоциация на приемните родители в България да бъдат придвижени до по горна инстанция.

Прием в резиденцията на британския посланик

Прием в резиденцията на британския посланик

На 23.11.2009 г. Областният център по приемна грижа – Стара Загора присъства на прием в резиденцията на британския посланик Н.Пр. Стив Уилямс. Целта на срещата бе краят на програмата на АРК България “Деинституционализация на услугите за деца”. Сред поканените бяха различни организации от Стара Загора, на които Н.Пр. Стив Уилямс и Лаура Паркър изпълнителен директор на АРК България благодариха за съвместната и усърдна работа.

У дома, а не в дом

У дома, а не в дом

На 24.11.2009 г. АРК – България организира национална конференция на тема: „У дома, а не в дом”. Целта на конференцията бе да се представят опитът, моделът на работа и резултатите по пилотната програма „Деинституционализация на услугите за деца”, в рамките, на която за първи път в България се демонстрира на практика качествено закриване на институция за деца след развиването на други услуги, базирани в общността. В рамките на програмата протече дискусия за обсъждане на трудностите в процеса на деинституционализация, разискаха се и препоръки за тяхното преодоляване. На конференцията присъстваха Сдружение „Самаряни”, УНИЦЕФ, депутати от комисиите по социална политика, здравеопазване и образование, министри и председателите на Държавната агенция за закрила на детето и Агенцията за социално подпомагане, кметове и зам. кметове на общини, доставчици на услуги и отдели за закрила на детето от цяла България, както и представители на Европейската комисия, донорски организации и приемни родители.

Пресконференция „У дома, а не в дом".

Пресконференция „У дома, а не в дом".

На 24.11.2009 г. в хотел „Шератон" се проведе пресконференция в рамките на национална конференция организирана от АРК България на тема: „У дома, а не в дом".
В пресконференция присъстваха:
-г-жа Лаура Паркър, изпълнителен директор на международната неправителствена организация АРК за България;
-г-жа Валентина Симеонова, зам.-министър Министерство на труда и социалната политика;

Парти за приемни родители и приемни деца от старозагорска област

Парти за приемни родители и приемни деца от старозагорска област

В ресторант „Кипарис”, гр. Стара Загора, се проведе парти за приемни родители и приемни деца от старозагорска област. Организатори на празненството бяха международната неправителствена организация АРК-България. Специални гости на събитието бяха екипът на Областен център по приемна грижа и ръководството на Сдружение „Самаряни”.