-A A +A
Неделя 20 Януари 2019

Май 2013

Лекарството "любов"

Лекарството "любов"

На 27 май беше настанено още едно дете в приемно семейство. Момичето е почти на дванадесет години и от шестата си година живее в Дом "Българка" заедно с по-големите си сестри и брат. След като всичките й близки вече не са в Дома, на момичето е предложена алтернативата да живее в приемно семейство, която тя с готовност приема. Роднините бързо се съгласяват, че приемната грижа е по-добрата възможност и през целия процес на напасване съдействат активно това да се случи. Същевременно между приемната майка и детето се случва "магията от пръв поглед".

Приемни семейства поеха грижата за две момиченца в Старозагорско

Приемни семейства поеха грижата за две момиченца в Старозагорско

На 14 май, беше настанено момиченце на 6 години от Дом "Незабравка" в семейство Йорданови от гр. Стара Загора. Малко след това на 16 май се настани още едно момиченце на 8 години, което преди това беше живяло в център за настаняване от семеен тип "Малък групов дом", гр. Стара Загора. Това момиченце намери място в приемно семейство от с. Преславен, община Стара Загора, едно село, в което приемните семейства стават все повече.