-A A +A
Четвъртък 24 Януари 2019

Февруари 2013

Психологът и социалният работник през погледа на децата

Психологът и социалният работник през погледа на децата

Заповядайте на откриването на детска изложба „Психологът и социалният работник през погледа на децата“. Събитието ще се състои на 20.02.2013 г. (сряда), от 17.30 часа, в сградата на Комплекса за социални услуги за деца и семейства в град Стара Загора, намиращ се на ул. „Христо Ботев“ № 205.

Лек спад в броя на изоставените деца до 3-годишна възраст

Лек спад в броя на изоставените деца до 3-годишна възраст

„Намалява леко броят на изоставените деца до 3-годишна възраст, които се отглеждат в институции у нас. В същото време обаче се забавя преструктурирането на пилотните домове за медико-социални грижи, които трябва да предоставят нови услуги в подкрепа на семействата в риск.

Според данните на Министерството на здравеопазването, което има грижа за институциите, в които се отглеждат най-малките изоставени деца, в момента в тях има над 1600 момичета и момчета. За сравнение през 2011 година в домовете за медико-социални грижи са отглеждани близо 1800 деца.

Становище на Национална мрежа за децата по отношение на отвореното писмо на НАПГ

Становище на Национална мрежа за децата по отношение на отвореното писмо на НАПГ

Национална мрежа за децата приветства усилията на колегите от Националната асоциация за приемна грижа (НАПГ) да поставят честно и открито проблемите пред развитието на приемната грижа в страната и да търсят диалог с отговорните институции за намирането на решения в най-добрия интерес на децата. Според нас, една от причините за проблема, поставен в отвореното писмо на НАПГ е свръхнатовареността на социалните работници от Отделите за закрила на детето (ОЗД) към Агенцията за социално подпомагане (АСП).