-A A +A
Петък 24 Ноември 2017

Декември 2010

Визия за деинституционализация на децата в Република България

Правителството прие План за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”.