-A A +A
Вторник 23 Октомври 2018

Декември 2010

Визия за деинституционализация на децата в Република България

Правителството прие План за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”.