-A A +A
Вторник 13 Ноември 2018

Нова група от кандидати за приемни родители

През месец април беше сформирана нова пета по ред група от кандидати за приемни родители.
На 17 април се проведе първата сесия от задължителното обучение за кандидатите, което е част от процедурата за предоставяне на обучение и оценка, указана в Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях.
Обучението е организирано и се предоставя от специалистите по приемна грижа от Областния център по приемна грижа към Сдружение „Самаряни”.
Целта на обучението е обучаващите се да разберат същността на приемната грижа. В рамките на тренинга на участниците се предоставя много и разнообразна информация касаеща уменията на приемните родители да отговорят на специфичните потребности на деца от институции.
Обучението включва интерактивни подходи - ролеви игри, дискусии, казуси по реални случаи, работа в група, прожекции на филми със социална насоченост.