-A A +A
Четвъртък 24 Януари 2019

На 16.02.2011 година пихме чай с приемни семейства в РИМ, Стара Загора

На 16.02.2011 година  пихме чай с приемни семейства в РИМ, Стара Загора

Събитието започна с приветствието на заместник областния управител госпожа Галина Стоянова, която бе поканена като официален гост. Тя изрази удовлетворението си от присъствието на подобна среща. Друг акцент в нейните уводни думи бе благодарността към Сдружение „Самаряни“, като прекрасен партньор за развитие на приемната грижа в областта.
Заместник директорът на РИМ, от името на домакин, прегърнал идеята за „приемната грижа“ също имаше възможност да приветства присъстващите с хубави думи.
По интересен и нетрадиционен начин, типично в самарянски дух, бе представена историята на приемната грижа в Стара Загора. Иван Димитров, ръководител на ОЦПГ, в чисто исторически стил, разказа основните моменти от развитието на приемната грижа в областта.
Моментна снимка от 16 февруари 2011 година:
В Стара Загора /област/
• 29 утвърдени приемни семейства
• 22 настанени приемни деца
• Кандидатствали – 49 семейства
• Проявили интерес – 253
• Информирани 3310
Същинската част от събитието завладя най-силно присъстващите. Истинските истории на приемните семейства, техният горчив опит и прекрасни мигове, успяха да грабнат вниманието, а по думите на присъстващи – „да информират изключително полезно“.
„Никога не съм се замисляла, но вие ме провокирахте да разсъждавам в посока приемно родителство“ – се обърна госпожа Стоянова към участващите приемните семейства. „Вие излъчвате щастие“, също сподели тя и отправи към тях предложение за среща, на която да се обсъдят и формулират проблеми и пречки, които застават пред приемните семейства, за да могат да бъдат взети евентуални решения за подпомагане и подкрепа от страна на различните институции.

На 16.02.2011 година  пихме чай с приемни семейства в РИМ, Стара Загора
На 16.02.2011 година  пихме чай с приемни семейства в РИМ, Стара Загора
На 16.02.2011 година  пихме чай с приемни семейства в РИМ, Стара Загора