-A A +A
Събота 20 Октомври 2018

Национална среща на приемните родители „Поправи детството” в град Пловдив

Национална среща на приемните родители „Поправи детството” в град Пловдив

На 23,24 и 25 октомври 2009 г. Областният център по приемна грижа (ОЦПГ) към Сдружение „Самаряни” - гр. Стара Загора, участва в Националната среща на приемните родители „Поправи детството” в град Пловдив. Организатор на поредната, трета среща на приемните родители тази година бе фондация „За нашите деца” - гр. София.
Социалните работници от първия в страната Областен център по приемна грижа - гр. Стара Загора представиха своя опит и участваха в една пленарна сесия и два уъркшопа.
През вторият ден от програмата ръководителят на екипа Иван Димитров изнесе презентация на тема: „Областен модел на развитие на приемна грижа”. В една от работните сесии Иванка Трайкова, социален работник от ОЦПГ, и Ивелина Петкова, психолог в Отдела за закрила на детето - гр. Стара Загора, разказаха на участниците в срещата за ролята на плана за грижа, подготовката и осъществяването на контакт между приемното дете и биологичното семейство.
В друга работна сесия през последния ден от Националната среща на приемните семейства, Ивайло Ябълкаров, Жасмина Петрова и Силвия Теофарова, представиха работна сесия на тема: „Символичният характер на връзките между участниците в процеса на приемна грижа”.
Към представянето на Областния център по приемна грижа беше демонстрирано специално внимание и отношение от всички останали участници в конференцията.
Четири приемни семейства от Старозагорска област присъстваха на събитието.
С програмата на събитието се предостави възможност на приемни семейства от цялата страна да се срещнат, да поговорят и да обменят опит. Даде се възможност на децата и младежите да работят самостоятелно по различни теми: „Мечтите ни”, „Правата през моите очи”, „Аз и моето приемно семейство” и други.
В качеството си на Президент на Международната организация по приемна грижа (IFCO) и на приемен родител, Крис Гардинър представи добри практики и поуки от опита на редица приемни родители да се обединят в сдружения и организации с цел да постигнат чуваемост от страна на политиците, а и на цялото общество.
По време на Националната годишна среща по приемна грижа беше учредена Асоциация на приемните родители в България. Като жест на съпричастие към идеята на приемната грижа известна столична адвокатска кантора се ангажира безплатно да извърши регистрацията на новоучредената асоциация.
Приятна изненада беше и подаръкът, който направи Крис Гардинър, президент на IFCO – едногодишно безплатно членство на Асоциацията на приемните родители в България в Международната организация по приемна грижа (IFCO).