-A A +A
Петък 14 Декември 2018

Национална работна среща на НПО

По време на срещата ще бъдат представени правни анализи за съществуващите механизми за участие на НПО в процесите на вземане на решения и на консултирането на политики в България и в редица европейски страни.

Основна цел на срещата е представянето и обсъждането на проект на Стратегически документ за участието на НПО в процесите на вземане на решения. Стратегическият документ съдържа и препоръки за изменение на законодателството, а също и предложения за институционална реформа на съществуващите механизми за консултации с НПО, разработени въз основа на ясни принципи и критерии

Националната работна среща ще се проведе на 27 февруари 2009 г. (петък) в гр. София, в Хотел Радисън, Зала 6, от 10:00 часа.

Участниците от страната могат да ползват нощувка на 26 февруари 2009 г., която трябва да заявят предварително. Също така ще се възстановяват направените пътни разходи.

Моля да потвърдите участието си и да заявите нощувка в срок до 20 февруари на следните телефони: 02/988 81 66, 02/981 66 17 или на ел. поща: [email protected].