-A A +A
Петък 19 Октомври 2018

Настаняване и информационна среща в Павел баня

В края на месец май още едно дете намери своя нов дом. Осемгодишно момченце беше настанено в първото приемно семейство в общ. Павел баня. Там то ще си има своя стая и собствени играчки, които приемните родители са подготвили за него още преди идването му като част от опознавателния процес. Два дни след настаняването на детето, социалните работници от Областния център по приемна грижа осъществиха посещение с цел – подкрепа на приемното семейство в гр. Павел баня. Беше проведена и информационна среща в училището, което ще посещава детето, както и среща с директорката и неговите бъдещи учителки. Целта на тези срещи е улесняване на социалната интеграция и адаптация на детето в новата за него среда, както и информиране персонала на училището за същността на приемната грижа.