-A A +A
Вторник 11 Декември 2018

Над 50 деца посетиха Мобилния център по приемна грижа в Казанлък

Над 50 деца посетиха Мобилния център по приемна грижа в Казанлък

Информационна акция по приемна грижа се проведе днес в гр. Казанлък. Двама представители на Областния център по приемна грижа, гр. Стара Загора, управляван от Сдружение „Самаряни“ и шестима студенти от Български християнски студентски съюз, раздадоха над 600 информационни материали, които разясняват какво представлява социалната услуга „приемна грижа“. За близо четири часа над 50 казанлъшки деца рисуваха и оцветяваха заедно със студентите, докато социалните работници разясняваха на родителите им как могат да помогнат на децата от старозагорските институции като станат приемни родители. В резултат от днешната акция, на националната телефонна линия /0700 12 170/, управлявана от Сдружение „Самаряни“,  се обади семейство от града на розите, което се интересува как може да кандидатства за приемна грижа. Този резултат е показателен, че обществото не е безразлично към предлаганите в помощ на децата без родители социални услуги. До момента в Казанлък има две приемни семейства. Очакваме след днешната акция бройката на желаещите да приемат дете в своя дом да се увеличи.

Над 50 деца посетиха Мобилния център по приемна грижа в Казанлък

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.