-A A +A
Понеделник 23 Юли 2018

Мониторинг на дейността по приемна грижа в Стара Загора

Днес на 05.11.2010 година, международен консултант и представител към УНИЦЕФ, както и представители на Агенция за социално подпомагане и Държавна агенция за закрила на детето проведоха мониторинг на дейността на Областен Център по приемна грижа, Стара Загора.

На срещата присъстваха Изпълнителния директор на Сдружение „Самаряни“- Диана Димова, целият екип от Областен център по приемна грижа Стара Загора с ръководител Иван Димитров, както и седем приемни семейства от областта. Обсъждани бяха резултатите от работата на Центъра по приемна грижа за последната година. Евентуални предложения за подобряване нормативната уредба в областта за приемната грижа също бяха дискутирани.

Присъстващите приемни семейства имаха възможност да зададат своите въпроси и да получат необходимата информация от представителите на държавните институции. 

За последната година 14 нови семейства са подали заявления към Дирекциите „Социално подпомагане“ като кандидати за приемни родители. От 2007 до края на октомври 2010 са утвърдени 25 приемни семейства в област Стара Загора. В 18 от тях са настанени 19 деца.