-A A +A
Четвъртък 24 Януари 2019

Печатни медии

Над 50 деца рисуваха в Мобилния център по приемна грижа

Информационна акция по приемна грижа се про­веде на 14 юли в Казанлък. Двама представители на Областния център по при­емна грижа от Стара Заго­ра, управляван от Сдруже­ние „Самаряни", придру­жени от шестима студенти от Български християнски студентски съюз, раздадо­ха над 600 информационни материали, които разясня­ват какво представлява со­циалната услуга „Приемна грижа".

Тръгва национална приемна грижа

стр. 3, Новината, Стара Загора

50 приемни семейства чакат дете

Мария СТОЯНОВА, стр. 6, в. Телеграф

381 деца са настанени в приемни семейства

стр.4, в. Земя

Настанените деца в приемни семейства към 31 март т.г. са 381, каза министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов при обявяване на началото на национална информационна кампания за приемна грижа "Всяко дете иска семейство". Кампанията е на УНИЦЕФ, обхваща периода април-август 2010 г. и цели да повиши чувствителността на обществото и неговата информираност за приемната грижа. Приемната грижа позволява на децата, лишени от родителска грижа, да растат в семейна среда, като целта е да получат максимално добра грижа и възможност за развитие.

Дават по няколко бебета на приемни родители

Лиляна ФИЛИПОВА  стр. 8, в. 24 часа

Обмисля се вариант за групова приемна грижа за бебета, съобщи вчера социалният зам.-министър Валентина Симеонова. Такава практика имало в Италия и сега експертите обмисляли възможностите за въвеждане на новата услуга и у нас. Най-важно е да затворим или поне да стесним входа за социалните домове, а това може да стане само с адекватна грижа за изоставените бебета, каза Симеонова.

СТАРТ

стр. 3, в. Новините днес

7587 българчета живеят в общо 137 домове в страната. Данните обяви социалният министър То-тю Младенов на обявяването на кампанията за приемна грижа "Всяко дете иска семейство". Тя е съвместна с УНИЦЕФ и ще продължи до август 2010 година.

Приемните родители - повече от децата

София ТОМОВА  стр. 7, в. Монитор