-A A +A
Понеделник 21 Януари 2019

22 деца се отглеждат в приемни семейства

22 деца се отглеждат в приемни семейства

WEB страница: chernomore.bg

22-ма малчугани се отглеждат в приемни семейства във Варна. Това съобщи ръководителката на отдела за закрила на детето в дирекция „Социално подпомагане” Анна Конукова по повод стартиралата днес национална кампания на УНИЦЕФ за приемна грижа „Всяко дете иска семейство”. Инициативата ще обхване периода април – август 2010 г., като целта е да повиши чувствителността и информираността на обществото за тази социална услуга.
Приемните семейства във Варна са 22, като 7 от тях са доброволни, останалите - професионални. В момента се обучават нови 8 кандидати за приемни семейства, отбеляза Конукова. Приемната грижа позволява на децата в риск да растат в семейна среда. Целта е да получат добри възможности за развитие до връщането им в биологичното семейство.
У нас има 137 специализирани институции, в които към края на м.г. са отглеждани 7587 подрастващи. Приемните семейства към 31 март са 431, от които 242 професионални. В тях се отглеждат 381 деца. Подадените заявления за доброволни и професионални приемни семейства са общо 257, като само през първото тримесечие на 2010 г. техният брой е 69, съобщиха от Министерството на труда и социалната политика.
През март Министерският съвет прие национална стратегия „Визия за деинституционализацията на деца в България”. Тя предвижда в рамките на 15 г. да се стигне до пълно закриване на класическия тип институции.