-A A +A
Петък 14 Декември 2018

Приемната грижа - шанс за по-добър живот за сираците

Приемната грижа - шанс за по-добър живот за сираците

WEB страница: news.bg

По данни на социалния министър Тотю Младенов в България има 137 специализирани институции за деца, а в тях живеят и растат 7587 деца. Министърът подчерта, че основната цел на министерството е деинституционализиране на грижата за деца. "Децата и семейството са поставени в центъра на работата на министерството на труда и социалната политика". Това заяви министър Тотю Младенов по време на пресконференция в БТА по повод началото на националната кампания за приемна грижа "Всяко дете иска семейство".
Кампанията "Всяко дете иска семейство" ще обхване периода април - август 2010 г. Основната цел е да се повиши чувствителността и информираността на обществото относно приемната грижа.
Младенов посочи, че УНИЦЕФ са основни партньори на министерството и им благодари за активната работа.
По думите на министъра в момента приемната грижа е сравнително нов вид социална услуга в България, която не е добре развита. Страната ни обаче взема пример от добрите европейски практики, развити в другите страни.
По данните му към 31 март тази година в България има 431 приемни семейства, а в такива семейства са настанени общо 381 деца.
По време на криза, една от най-уязвимите групи са децата, подчерта Младенов и изрази надежда с общи усилия да бъде намерен подходът за по-сериозното навлизане в обществото на приемната грижа като вид социална услуга, която има за цел да защити децата в риск.
Успешното развитие на услуга приемна грижа като алтернатива на специализираните институции за деца, е ключов елемент от реформата на системата за грижи за децата.
Организаторите подчертаха, че приемната грижа позволява на децата, лишени от родителска грижа, да растат в семейна среда. Целта е да получат максимално добра грижа и възможност за развитие.
Приемната грижа е социална услуга, която дава реална възможност за намаляване броя на децата, настанени в институции. Тя е основна част от процеса на деинституционализация в България и по думите на инициаторите на кампанията тя трябва да бъде съчетана с услуги и подкрепа към семействата, за да няма изоставени деца.
УНИЦЕФ в партньорство с неправителствените организации Международна социална служба, Институт по социални дейности и практики и сдружение "Самаряни" работят по създаването на областен модел за развитието на услугата приемна грижа.
Създадени са областни екипи по приемна грижа, които търсят, обучават и подкрепят кандидати за приемни семейства, както и вече одобрени приемни семейства. Екипите са в 9 области на страната: София - град, София - област, Габрово, Перник, Стара Загора, Смолян, Търговище, Шумен и Велико Търново.
Създадена е и национална информационна линия на тел. 0700 12 170, на която всеки може да получи информация.
Началото на кампанията беше дадено в присъствието на представител на УНИЦЕФ за България - Таня Радочай, зам.-министъра на труда и социалната политика Валентина Симеонова; председателя на Държавната агенция за закрила на детето Надя Шабани и много приемни семейства от цялата страна.
Приемните родители споделиха радостта и удовлетворението си, че имат възможност да дават любов и грижа на деца, които са лишени от родителска грижа.