-A A +A
Четвъртък 24 Януари 2019

Над 7500 деца живеят в социални домове

Над 7500 деца живеят в социални домове

WEB страница: dir.bg

Днес бе даден официален старт на национална кампания за приемна грижа “Всяко дете иска семейство” на УНИЦЕФ България.
“Няма по-добра среда за едно дете, от семейната. Връзката с родителите изгражда емоционална стабилност у децата и ги прави по-уверени в себе си. Само тогава те могат да бъдат добри в училище, да успеят в кариерата си и да бъдат уважавани в обществото”, заяви Таня Радочай, представител на УНИЦЕФ за България. Тя изрази увереност, че с подкрепата на медиите и силната политическа воля на правителството, може да се изгради една по-добра система за грижа за децата.
Министър Тотю Младенов поздрави и благодари на УНИЦЕФ за инициативата. Той представи целите на правителството заложени в Националната стратегия за деинституционализацията в България, за изпълнението на която ще допринесе развитието на приемната грижа.
По данни на МТСП към момента над 7500 деца живеят в 137 институции в страната. Тези цифри отразяват мащаба на проблема и определят за значението за развитието на услугата приемна грижа в България. Събина Събева от Международна социална служба направи кратко представяне на целите, дейностите и очакваните резултати на проекта. “Целта ни не е просто да увеличим броя на приемните семейства, но и да предложим една качествена услуга. В края на този проект очакваме рязко намаляване на броя на децата в институции и повече деца настанени в приемни семейства”, заяви тя. Сред водещите задачи пред партньорските организации бяха изведени създаването на единен областен модел за развитието на услугата “приемна грижа” и единна обучителна програма за кандидати за приемни родители и за обучители”.
Информационната кампанията ще обхване периода април – август 2010 година. Нейна водеща цел е да повиши чувствителността и информираността на обществото относно приемната грижа, като провокира интереса на широката общественост и привлече нови кандидати за приемни родители в страната. Успешното развитие на услугата приемна грижа като алтернатива на институциите за деца, е ключов елемент от реформата на системата за грижи за децата. Създавани са вече девет областни центъра по приемна грижа в девет области в страната: София-град, София област, Габрово, Перник, Стара Загора, Търговище, Смолян, Шумен и Търново. Вече са сформирани областни екипи по приемна грижа, които търсят, обучават и подкрепят кандидати за приемни семейства, както и вече одобрени приемни семейства. От скоро функционира и национална информационна телефонна линия на тел. 0700 12 170, на която всеки може да получи повече информация.