-A A +A
Четвъртък 24 Януари 2019

кръгла маса

Комплекс за социални услуги за деца и семейства - Община Пловдив организира кръгла маса по въпросите на приемната грижа по повод приключаването на кампания "Приемна грижа 2008". На срещата са поканени да присъстват представители на единственият екип по приемна грижа към Сдружение "Самаряни". Специалистите ще направят презентация на модела на работа, който до момента популяризират и реализират само в Старозагорска Област.
В бъдеще време се очаква, този модел на работа да бъде усвоен и от останалите общини в страната.
Кръглата маса ще се проведе на 19 ноември /сряда/ 2008 г. от 10:30 часа, в Обучителна зала номер 2 на Центъра за обществена подкрепа, гр. Пловдив.
На срещата са поканени професионалисти в сферата на детското благосъстояние, приемни родители и деца.
Целта е да се сподели опита на работещите в тази сфера, да се обменят добри механизми и добри практики. Именно подари тази причина екипа по приемна грижа от Сдружение "Самаряни" е избран да представи своят опит по въпросите за приемната грижа.